KALİTE POLİTİKAMIZ

  • YILDUR PLASTİK ailesi olarak öncelikli hedefimiz, YILDUR PLASTİK isminin taşıdığı doğru ve dürüst anlamı ve ilkesi çerçevesinde Müşterilerimize sağladığımız ürün ve hizmetlerde; memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer oluşturmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmak
  • İş Süreçlerimizin gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek ve iyileştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek ve benimsemek
  • Yenilikçi ve yaratıcı anlayış ile teknik ve bireysel yetkinlikleri arttıracak eğitimleri gerçekleştirmek
  • Tedarikçilerimizi desteklemek ve geliştirmek
  • Çalışanlar arasında iletişim, uyum ve işbirliğini arttırarak, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde firma amaç ve hedeflerine belirlenen stratejiler doğrultusunda ulaşmak
  • Firma performansını ve üretim verimliliğini arttırmak
  • Politikamız ışığında oluşturduğumuz hedefleri sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek
  • Firmamızın tüm faaliyetlerinde insan ve çevre faktörlerini esas alarak iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine mutlak riayet sağlamak
  • Çevre koruma ve geliştirme bilincinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak